Ranking of the papers with high impact

Total  353 Records  Total  18 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of ClickCopy
20160403 The Achievement and Future of China Space Transportation System QIN Xudong, LONG Lehao and RONG Yi 2016,3(4):315-322 5040
201403006 Radio Science Experiments in Chang’e Series Missions PING Jinsong, WANG Mingyuan, ZHANG Sujun, JIAN Nianchuan, WANG Zhen, YAN Jianguo, MENG Qiao, CHEN Congyan, XI Yuhao, TANG Jife, ZHANG Tianyi, LI Wenxiao, ZHANG Hongbo and WANG Min 2014,1(3):192-199 3451
20150201 Technology Roadmap for Chang'E Program PEI Zhaoyu, WANG Qiong and TIAN Yaosi 2015,2(2):99-110 3338
20160203 Analysis of Key Technologies for Unmanned Mars Sample Return Mission MENG Linzhi, DONG Jie, XU Yingqiao and WANG Shuo 2016,3(2):114-120,128 3148
20150101 Review for New Horizon Mission to the Pluto and Kuiper Belt ZHENG Yongchun and HU Guoping 2015,2(1):3-9 3052
201401001 Development of Deep Space Exploration and Its Future Key Technologies WU Weiren and YU Dengyun 2014,1(1):5-17 2986
20140405 Multiple Model Adaptive Estimation Algorithm for SINS/CNS Integrated Navigation System FAN Shuangfei, ZHAO Fangfang, LI Xiajing, TANG Zhongliang and HE Wei 2014,1(4):275-281 2891
201401005 A Pinpoint Autonomous for Navigation and Hazard Avoidance Method Lunar Soft Landing WANG Datie,LI Ji,HUANG Xiangyu and ZHANG Honghua 2014,1(1):44-51 2742
20160215 Identification and Geological Evolution of Hydrated Minerals at Holden and Jezero Impact Craters Mars Using MRO CRISM Hyperspectral Data YANG Yi, JIN Shuanggen and XUE Yansong 2016,3(2):187-194 2670
20150106 An Overall Scenario for Manned Asteroid Exploration ZHOU Bilei, LU Xi and YOU Wei 2015,2(1):43-47 2622
20150103 Time Stamped States based Heuristic Algorithm for Spacecraft Mission Planning LI Zhaoyu and XU Rui 2015,2(1):20-26 2601
20150110 Relativistic Transformation between the Proper Time τ and TCG for Mars Missions PAN Junyang and XIE Yi 2015,2(1):69-74 2540
20170202 Design of Chang'E-4 Lunar Farside Soft-Landing Mission WU Weiren, WANG Qiong, TANG Yuhua, YU Guobin, LIU Jizhong, ZHANG Wei, NING Yuanming and LU Liangliang 2017,4(2):111-117 2513
20150211 Application Scheme of Ion Electric Propulsion System for Main-Belt Asteroid Sample and Return Mission YANG Fuquan, ZHAO Yide, LI Juan, GENG Hai, ZHANG Tianping and ZHOU Haiyan 2015,2(2):168-173 2487
20140402 Research Trend of Dynamics in the Gravitational Field of Irregular Celestial Body JIANG Yu and BAOYIN Hexi 2014,1(4):250-261 2469
20140407 A Path-Planning Method for Mars Rovers based on Grid Map DONG Yuanyuan, CUI Hutao and TIAN Yang 2014,1(4):289-293 2466
201401006 Autonomous Navigation and Guidance for Change-3 Soft Landing HUANG Xiangyu,ZHANG Honghua,WANG Datie,LI Ji,GUAN Yifeng and WANG Pengji 2014,1(1):52-59 2428
201401008 Orbit Dynamics in the Vicinity of Asteroids with Solar Perturbation NI Yanshuo,BAOYIN Hexi and LI Junfeng 2014,1(1):67-74 2421
20140406 Fiber Laser Phased Array for Deep-Space Information Transmission WANG Tianshu, SUN Hongwei, HAN Jian, ZHANG Peng, HU Yuan, ZHANG Lizhong, LIU Jingjiao and JIANG Huilin 2014,1(4):282-288 2420
20140404 Risk Theta*: an Any-Angle Path Planning Algorithm based on Terrain Risk WANG Qiong, YU Dengyun and JIA Yang 2014,1(4):269-274 2404